Smluvní podmínky

Platební podmínky 3 měsíčního programu VÝZVA:

Rezervace místa na kurzu je platná při zaplacení nevratné závazné zálohy na kurzovné.
Číslo účtu: mBank 670100-2211564892/6210
Záloha na kurzovné tj. 1000Kč je splatná do 7 dnů od přihlášení, nejpozději však v první den programu.
Doplatek kurzovného tj. 2000Kč se hradí první den programu, tedy při prvním kurzu v hotovosti nebo na shora uvedený účet.
Zaplacením kurzovného vyjadřujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami.
V případě, že neobdržíme Vaši zálohovou platbu do 7 dnů od přihlášení, jsme oprávněni Vaši rezervaci zrušit a místo na kurzu poskytnout dalším zájemcům. Při zrušení účasti méně než 14 dnů před akcí se zavazujete uhradit smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy. Lze však za sebe poslat náhradnici a zálohu převést na její jméno. Na základě údajů uvedených při registraci Vám vystavíme fakturu. Pokud nebudete moci přijet, prosím kontaktujte nás co nejdříve a uvolněte místo pro případné další zájemce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že aktem přihlášení na 3 měsíční program Výzva a zaplacením kurzovného souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví organizátora akce (Zuzana Mlčáková www.eatit.cz). Souhlasím s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací související s činností tohoto webu, k pořádaným akcím a k zasílání informací k tomuto programu. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze písemnou formou nebo emailem s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Organizátor akce: Zuzana Mlčáková, Čkalovova 882/17, Ostrava Poruba, 708 00, IČO: 88917061. Nejsem plátce DPH.